Farmaceitiskās konsultācijas

Unikmed Baltija veic visaptverošu tirgus analīzi: identificē pašreizējās tendences un mērķa tirgus specifiku,nosaka galvenos konkurentus, kā arī sastāda pārdošanas prognozi, kas klientam palīdzēs pieņemt apzinātulēmumu par ienākšanu tirgū.Klientiem, kas plāno iekļūt NVS un Baltijas valsts tirgos, Unikmed Baltija piedāvā dažāda veida konsultācijuaspakalpojumus. Unikmed Balija palīdzēs izprast mērķa reģiona tirgu, labāk orientēties vietējā tirgus situācijā,noteikt produkta stiprās un vājās puses salīdzinājumā ar tirgū esošajiem konkurentiem, aprēķinātienākšanas izmaksas tirgū un noteikt optimālo stratēģiskās attīstības virzienu.

Unikmed Baltija farmācijas konsultāciju pakalpojumi ietver:

  • Tirgus perspektīvu novērtēšana;
  • Farmācijas tirgus analīze;
  • Reģiona farmācijas tirgū dominējošo tendenču identificēšana utt.