Farmaceitiskās konsultācijas

Unikmed Baltija veic visaptverošu tirgus analīzi: identificē pašreizējās tendences un mērķa tirgus specifiku,nosaka galvenos konkurentus, kā arī sastāda pārdošanas prognozi, kas klientam palīdzēs pieņemt apzinātu  lēmumu par ienākšanu tirgū. Klientiem, kas plāno iekļūt NVS un Baltijas valsts tirgos, Unikmed Baltija piedāvā dažāda veida konsultāciju  pakalpojumus. Unikmed Baltija palīdzēs izprast mērķa reģiona tirgu, labāk orientēties vietējā tirgus situācijā, noteikt produkta stiprās un vājās puses salīdzinājumā ar tirgū esošajiem konkurentiem, aprēķināt  ienākšanas izmaksas tirgū un noteikt optimālo stratēģiskās attīstības virzienu.

Unikmed Baltija farmācijas konsultāciju pakalpojumi ietver:

  • Tirgus perspektīvu novērtēšana;
  • Farmācijas tirgus analīze;
  • Reģiona farmācijas tirgū dominējošo tendenču identificēšana utt.