Kvalitāte

Kvalitātes nodrošināšana

Mēs veicam savu uzņēmējdarbību stingrā atbilstībā ar kontrolējošo un uzraugošoiestāžu prasībām un esošajām likumdošanas normām, kuras noteiktas darbībām, kassaistītas ar farmaceitisko produktu izplatīšanu.

Papildus valsts kontrolējošo institūciju, zāļu ražotāju pārstāvju ārējiem auditiem,uzņēmumā tiek veikti paškontroles pasākumi, auditi pie ārpakalpojumu sniedzējiem,lai saglabātu un nepārtraukti uzlabotu “UnikMed Baltija” darbību, un uzturētu labasizplatīšanas prakses (LIP) prasības.

Kvalitātes vadības sistēma

Uzņēmumā ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, tā ir dokumentētastandartpriekšrakstos un aptver visas ar zāļu izplatīšanu saistītās darbības. Kvalitātesvaldības sistēmu uztur un nepārtraukti uzlabo tās efektivitāti, saskaņā ar labasizplatīšanas prakses vadlīniju prasībām.

Licence un LIP sertifikāts

Uzņēmumam UnikMed Baltija ir speciāla atļauja (licence) Nr.L00109 cilvēkiem paredzētozāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā-  iegādes, glabāšanas, piegādes, eksportēšanaspakalpojumu sniegšanai un zāļu izplatītāja LIP atbilstības sertifikāts Nr.ZVA/LV/2019/001Dattiecībā uz cilvēkiem paredzētajām zālēm.

Katalogs

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 17.1 apakšpunkta prasībām, “UnikMed Baltija” zāļu lieltirgotava nodrošina savā tīmekļa vietnē sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par izplatāmām zālēm un to cenām.

Atgādinām, ka zāļu lieltirgotava nav tiesīga izplatīt zāles pacientiem. Pacienti zāles un citus farmaceitiskos produktus var iegādāties tikai un vienīgi aptiekās, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.

Saite uz katalogu: Katalogs

Top