Kvalitāte

Kvalitātes nodrošināšana

Mēs veicam savu uzņēmējdarbību stingrā atbilstībā ar kontrolējošo un uzraugošoiestāžu prasībām un esošajām likumdošanas normām, kuras noteiktas darbībām, kas saistītas ar farmaceitisko produktu izplatīšanu.

Papildus valsts kontrolējošo institūciju, zāļu ražotāju pārstāvju ārējiem auditiem,uzņēmumā tiek veikti paškontroles pasākumi, auditi pie ārpakalpojumu sniedzējiem,lai saglabātu un nepārtraukti uzlabotu “UnikMed Baltija” darbību, un uzturētu labas izplatīšanas prakses (LIP) prasības.

Kvalitātes vadības sistēma

Uzņēmumā ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, tā ir dokumentēta standartpriekšrakstos un aptver visas ar zāļu izplatīšanu saistītās darbības. Kvalitātes  valdības sistēmu uztur un nepārtraukti uzlabo tās efektivitāti, saskaņā ar labas  izplatīšanas prakses vadlīniju prasībām.

Licence un LIP sertifikāts

Uzņēmumam UnikMed Baltija ir speciāla atļauja (licence) Nr.L00109 cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā-  iegādes, glabāšanas, piegādes, eksportēšanas  pakalpojumu sniegšanai un zāļu izplatītāja LIP atbilstības sertifikāts Nr.ZVA/LV/2021/001D attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām zālēm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 17.1 apakšpunkta prasībām, UnikMed Baltija” zāļu lieltirgotava nodrošina savā tīmekļa vietnē sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par izplatāmām zālēm un to cenām.

Šobrīd noliktavā nav Latvijas tirgū izplatīšanai paredzēto medikamentu.

Top