Tenderi

Tenderi un valsts iepirkumi ir ne tikai iespēja palielināt pārdošanas apjomus, bet arī veids, kā ieviest savuproduktu jaunā tirgu un nākotnē paplašināt savu klātbūtni reģiona tirgū.

Lasīt vairāk ›

Produktu virzīšana

Unikmed Baltija piedāvā plašu pakalpojumu klāstu klientu produktu virzīšanai NVS un Baltijas tirgos, taiskaitā mārketinga stratēģijas izveidošanu, pieprasījuma radīšanu pēc produkta, sadarbību ar viedokļulīderiem, kā arī risinājumus produktu virzīšanas izmaksu samazināšanai.

Lasīt vairāk ›

Zāļu izplatīšana

Unikmed Baltija palīdz noteikt labākos klientu produktu izplatīšanas kanālus, izveidot efektīvas piegādesķēdes un izvēlēties optimālākos partnerus produktu izplatīšanai vietējā tirgū.

Unikmed Baltija izplata zāles un uztura bagātinātājus mērķa tirgos.

Lasīt vairāk ›

Medikamentu un uztura bagātinātāju reģistrācija

Unikmed Baltija nodarbojas ar zāļu un uztura bagātinātāju reģistrēšanu NVS un Baltijas valstīs, kas ļaujmums veiksmīgi laist tirgū jaunu produktu. Unikmed Baltija uzņemas pilnīgu atbalstu produkta reģistrācijasprocesā, sākot ar reģistrācijas dokumentācijas savākšanu un beidzot ar oficiālu reģistrācijas apliecībassaņemšanu.

Lasīt vairāk ›

Farmaceitiskās konsultācijas

Unikmed Baltija veic visaptverošu tirgus analīzi: identificē pašreizējās tendences un mērķa tirgus specifiku,nosaka galvenos konkurentus, kā arī sastāda pārdošanas prognozi, kas klientam palīdzēs pieņemt apzinātulēmumu par ienākšanu tirgū.Klientiem, kas plāno iekļūt NVS un Baltijas valsts tirgos, Unikmed Baltija piedāvā dažāda veida konsultācijuaspakalpojumus. Unikmed Balija palīdzēs izprast mērķa reģiona tirgu, labāk orientēties vietējā tirgus situācijā,noteikt produkta stiprās un vājās puses salīdzinājumā ar tirgū esošajiem konkurentiem, aprēķinātienākšanas izmaksas tirgū un noteikt optimālo stratēģiskās attīstības virzienu.

Lasīt vairāk ›
Top