Produktu virzīšana

Unikmed Baltija piedāvā plašu pakalpojumu klāstu klientu produktu virzīšanai NVS un Baltijas tirgos, tai skaitā mārketinga stratēģijas izveidošanu, pieprasījuma radīšanu pēc produkta, sadarbību ar viedokļu līderiem, kā arī risinājumus produktu virzīšanas izmaksu samazināšanai.

Unikmed Baltija sniedz palīdzību jebkurā zāļu ieviešanas posmā NVS un Baltijas tirgos: jauniem produktiem mēs piedāvājam kampaņas, kuru mērķis ir kvantitatīvs un kvalitatīvs produktu atpazīstamības palielinājums, lielu aptieku ķēžu pārklājums, produktu pozīciju nostiprināšana reģionālajā farmācijas tirgū; produktam, kas jau ir tirgū, mēs piedāvājam konstruktīvus risinājumus, lai palielinātu pārdošanas apjomus, samazinātu mārketinga izmaksas, sasniegtu vadošās pozīcijas attiecīgajā farmācijas tirgus nišā un tā tālāk.

Pasākumi klientu produktu virzīšanai ir šādi:

  • efektīvas mārketinga stratēģijas izstrāde vai esošās mārketinga stratēģijas optimizācija, ņemot vērā vietējo tirgu specifiku;
  • pieprasījuma veidošanās pēc klientu produktiem, izmantojot jaunākos mārketinga rīkus un visefektīvākās mārketinga tehnoloģijas;
  • komunikācija ar pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un viedokļu līderiem;
  • medicīnas pārstāvju darbs, nodrošinot un izplatot informāciju par klientu produktiem aptieku ķēdēs un attiecīgo specialitāšu medicīnas darbinieku starpā utt.