Produktu virzīšana

Unikmed Baltija piedāvā plašu pakalpojumu klāstu klientu produktu virzīšanai NVS un Baltijas tirgos, taiskaitā mārketinga stratēģijas izveidošanu, pieprasījuma radīšanu pēc produkta, sadarbību ar viedokļulīderiem, kā arī risinājumus produktu virzīšanas izmaksu samazināšanai.

Unikmed Baltija sniedz palīdzību jebkurā zāļu ieviešanas posmā NVS un Baltijas tirgos: jauniem produktiemmēs piedāvājam kampaņas, kuru mērķis ir kvantitatīvs un kvalitatīvs produktu atpazīstamības palielinājums,lielu aptieku ķēžu pārklājums, produktu pozīciju nostiprināšana reģionālajā farmācijas tirgū; produktam, kasjau ir tirgū, mēs piedāvājam konstruktīvus risinājumus, lai palielinātu pārdošanas apjomus, samazinātumārketinga izmaksas, sasniegtu vadošās pozīcijas attiecīgajā farmācijas tirgus nišā un tā tālāk.

Pasākumi klientu produktu virzīšanai ir šādi:

  • efektīvas mārketinga stratēģijas izstrāde vai esošās mārketinga stratēģijas optimizācija, ņemot vērāvietējo tirgu specifiku;
  • pieprasījuma veidošanās pēc klientu produktiem, izmantojot jaunākos mārketinga rīkus unvisefektīvākās mārketinga tehnoloģijas;
  • komunikācija ar pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un viedokļu līderiem;
  • medicīnas pārstāvju darbs, nodrošinot un izplatot informāciju par klientu produktiem aptieku ķēdēsun attiecīgo specialitāšu medicīnas darbinieku starpā utt.